World Wide Movers NL

Draft version last modified on: 19 May 2021

9. Aanpassen conceptShow process information

1.3.1.1.9

Aanpassen concept

Verantwoordelijke functie

Toelichting

Naar aanleiding van de feedback bijeenkomst doorvoeren van eventuele aanpassingen en doorsturen ven het definitieve concept procesbeschrijving naar de werkgroepleden en de directeur WWM.