World Wide Movers NL

Draft version last modified on: 19 May 2021

2. Samenstellen werkgroep procesShow process information

1.3.1.1.2

Samenstellen werkgroep proces

Verantwoordelijke functie

Toelichting

1. Samenstellen van de werkgroep die gezamenlijk verantwoordelijk worden voor het opstellen en vastleggen van het beoogde proces. De werkgroep bestaat uit minimaal 4 personen en maximaal 8 personen (minimaal 2 inhoudsdeskundigen op het terrein van het proces).
2. Vooraf benoemen wie als interviewer optreedt en wie het proces verwerkt in de software.