100%

Woningcorporatie Wonenenzo compleet

Draft version last modified on: 26 May 2020
Loading...
startpagina 1.3 Verwerkersovereenkomsten 3.6.1 Melden datalek 3.6.2 Uitoefenen Recht op inzage/dataportabiliteit 3.6.3 Uitoefenen recht op rectificatie 3.6.4 Uitoefenen recht op vergetelheid 3.6.5 Uitoefenen recht op beperking van de verwerking 3.6.6 Uitoefenen recht op dataportabiliteit startpagina 3.6.7 Uitoefenen recht van bezwaar 3.6.8 Uitoefenen recht op menselijke blik bij besluiten